CSCB300 Програмиране за напреднали

Списък на студентите: присъствие и текущ контролДен->
4
11
18
25
8
15
18
22
25

3
13
16
20
3
10
13
17
23Об-
Оце-


Месец->
10
10
10
10
11
11
11
11
11
Сума
12
12
12
12
01
01
01
01
01
Сума


що
нка


Присъствие и изпитни точки->
+
+
+<1а>
+<1b>
+<2a>
+<2b>
+<3a>
+<3b>
+<4a>
+<4b>

(20)
+
+<5a>
+<5b>
 
(50)
+<6a>
+<6b>
+<7a>
+<7b>

(20)
+
+<8a>
+<8b>
+<9a>
+<9b>

(20)
+<10a>
+<10b>
тест
(20)

(50)
+
*


1
F85077 Александър Георге Себьок

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
2
F85935 Александър Филипов Деделянов
-
+
+
-
+
-
-
+
-
-
+
10
+
-
+


3
13(2)


13

3
F83101 Антон Светославов Антонов
+
+3+3
+2+2
+3+3
+3+3
-
+
+2+3
27(3)
-3+3
+3+3
10
-
+3+3
+3+2

2+3
12
50(6)
5

82
5.00
4
F82925 Борислав Красимиров Кирилов
-
+3+3
+3+3
-3+3
-3+3
20
-
-0+3
47(6)
-3+3
-0+2

-
-3+3
-3+0


16
33(4)


80
5.00
5
F82988 Борислав Николаев Борисов
-
-2+2
-3+3
+2+2
-2+3
10
+
+
29(3.5)
+2+2
+2+2
(0)
-
-0+2
-
(10)
0+2
8
20(2)
2

51
3.00
6
F82618 Боян Антонов Ангелов
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
7
F88378 Бранимир Николаев Георгиев

+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
+

+
+
-
8
F86015 Васил Георгиев Данаилов
-

-
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-


5

9
F84714 Васил Иванов Вълков
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
[10]

7
17(2)


17

10
F83132 Виктор Мирославов Славчев
-
+2+3
+3+3
+3+2
+3+3
-
+
+0+2
22(2)
-3+3
-п+3

-
-3+3
-
15
0+3
3
38(4.5)
1

61
3.50
11
F83926 Виктория Димитрова Пенкова
+
+3+3
-2+п
+0+2
+3+3
15
-
-0+2
33(4)
-3+3
-п+п

-
-2+0
+


13
21(2)


54
3.00
12
F83044 Георги Насков Къров

+
-2+2
-2+2
+2+2
-2+2
20
+
-2+2
38(4.5)
-2+2
-п+2

-
+2+2
+2+2

3+2
17
38(4.5)
2
10
88
5.50
13
F87821 Георги Цецков Иванов

-
-2+2
-2+2
-2+2
-2+2
-
-
-2+2
-20
-2+2
-2+2

-
-
-2+0
[20]
2+2
7
14


61
4.00
14
F88263 Даниел Радостинов Стоянов

-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-


5

15
F82908 Дарин Юлиянов Корабов
+
-3+3
+3+3
-2+2
+3+3
15
+
-3+2
40(5)
-3+3
+2+2
(10)
-
-3+3
+3+2

2+2
14
39(4.5)
2

81
5.00
16
F87988 Денис Искренов Михайлов
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
17
F83260 Денис Нейчев Нейчев
-
2+2
2+2
2+2
2+2
-
-
2+2
-
2+2
2+2

-
2+2
2+2
п10
2+2
848
3.00
18
F83088 Денислав Венциславов Генчев

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
19
F83824 Едуард Тодоров Славов
+
-3+3
-3+3
-3+3
-3+3
20
-
-
44(5.5)
-3+3
-3+2


-3+2
-3+0

0+3
13
35(4)


79
5.00
20
F83297 Елиан Димов Куртев
-
-2+2
+0+2
-2+2
+2+0
(12)
+
+
12(2)
-0+2
+3+3


+
-
15
3+0
13
39(5)
2

53
3.00
21
F82910 Емил Йорданов Игликин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
22
F82876 Иван Йосифов Станев
+
+3+3
+3+3
+3+3
+3+3
15
+
+3+2
44(5.5)
-3+3
+3+3
(0)
+
+3+3
+3+0

0+3
18
42(5)
7

93
6.00
23
F89116 Иван Кръстев Спириев

*
*
*
*
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
24
F83909 Иван Марианов Пандов

*
*
*
*

-
-
-
-
-
-

-
-
-
25
F84539 Иван Тодоров Димитров
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
26
F83191 Иван Христов Крушков
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
27
F85571 Илиян Страшимиров Михайлов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
28
F86214 Испиридис Исидорос

+
-2+2
+2+2
-2+2
+2+2
-
+
-2+4
22
-2+2
-2+2

-
-2+2
-2+2

2+0
9
27
1

50
3.00
29
F83857 Калин Светлинов Стоев
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
[10]

5
15(2)


15

30
F89265 Калоян Христов Дяков
*
*
*2+2
*2+2
*2+2
*2+2
*
*
*
16(2)
+
+
(10)
-
+
+
20

14
34(4)
2

52
3.00
31
F83253 Катрин Асенова Куманова
+
+2+0
+3+3
-3+3
+2+3
(5)
+
+0+4
23(3)
+3+3
-3+3

+
+
+
15
3+3
12
45(5.5)
7

75
4.50
32
F83550 Кристиан Ванков Георгиев

+
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
33
F83247 Кристиан Владиславов Димитров
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
34
F88534 Кристиян Найденов Георгиев

-
-
-

-
-
-


7

35
F88262 Кристофър Стойчев Савов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
[10]

13
23(2)


23

36
F78423 Максим Игоревич Димитров

-
+3+0
-0+3
-
-
-
-
-
6(2)
-
-

-
-
-
37
F82365 Мариан Ради Радев
+
+3+2
+2+3
+2+2
+2+2
(5)
+
+
18
-2+2
+2+0
(0)
-
+
+2+2
10

9
29
2

49

38
F83957 Марио Анжело Иванов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
39
F07721 Мария Асенова Шиндарова

*
*0+2
*2+2
*2+2
+2+2
-
+
-
-
-2+2
-0+2

-
-
-


1131

40
F83634 Мария Янкова Великова
+
+3+3
+3+3
+3+3
+3+3
20
-
+2+3
47(6)
-3+3
-3+3

-
-2+2
-3+3

3+3
14
44(5)

3
94
6.00

F83283 Мариян Александров Белчев
[5]

5
10(2)


10

41
F89378 Мартин Веселинов Раловски

-
-
-

-
-
-


9

42
F83063 Мартин Дениславов Тончев
-
+3+3
-2+3
-2+2
-3+3
5
+
-
26
-
-
(5)
-
-
-


5
5
2

33

43
F86388 Мартин Евелинов Симеонов

+
+3+3
+3+3
+3+3
+3+3
20
+
+6+3
53(6)
-3+3
+3+3
(30)
+
+3+3
+3+0

3+3
17
44(5.5)
7

104
6.00
44
F83178 Мартин Емилов Костурков
-
-2+2
-2+п
-0+2
+3+3
0
-
-0+2
16
-2+2
-2+2
[5]
-
-2+0
+2+2
(0)
0+2
11
32
2

50
3.00
45
F82881 Мирослав Георгиев Димитров

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
46
F82872 Мирослав Петров Маринов

-
-3+3
-2+3
-3+3
+3+3
20
-
-0+2
45(5.5)
2+0
-

-
-2+0
-


11
15(2)


60
3.50
47
F82232 Михаил Георгиев Злачев
-
-2+2
-2+2
-2+2
-2+2
-
-
-2+4
4
-2+2
-2+2

-
-2+2
-2+2


8/12
18


50
3.00
48
F58312 Надежда Димитрова Вълкова
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
49
F83559 Нейчо Димитров Калайджиев

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-


12

50
F82283 Николай Георгиев Петров
-
-3+0
-
-
-
-
-
-
3(2)
-
-

-
-
-


2

51
F82861
Николай Димитров Танурков

-
-2+2
-
-
-
-
-
-
4(2)
-
-

-
-
-


10

52
F83212 Николай Кирилов Петров
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
53
F84149 Николай Сашков Йорданов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
54
F82938 Огнян Константинов Цветков
+
+3+3
-3+3
-2+3
-3+3
20
+
-0+2
45(5.5)
-2+2
-п+2

-
-
-


14
20(2)


65
4.00
55
F82920 Павел Даниелов Пеловски
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
56
F82373 Павел Петров Спасов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
57
F84840 Пламен Георгиев Йорданов
-
-2+2
-2+2
-2+2
-3+3
-
-
-3+3
24(2)
-3+3
-3+3
20
-
-3+3
-3+3

3+3
12
62(6)


86
5.50
58
F84691 Ралица Борисова Борисова
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-


13

59
F89285 Румяна Свиленова Крумова

*
*2+2
*2+2
+п+2
+2+0
-
-
+2+2
14(2)
-2+2
-п+п

-
+
-
[10]
2+0
11/18
26(3)


50
3.00
60
F54148 Светозара Стефанова Минкова
+
-3+3
+3+3
+п+3
+3+3
20
+
+2+4
47(6)
+3+3
+3+3

+
+3+3
-3+3

3+3
16
46(5.5)
5

98
6.00
61
F82343 Свилен Миленов Савов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-


13

62
F83808 Стамен Стоянов Раков

-
-2+2
-2+2
-2+2
-2+2
-
-
-2+2
20
-2+2
-2+2

-
-2+2
-2+2
[20]
2+2
12
52

21
93
6.00
63
F82340 Станислав Александров Тодоров
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-


14

64
F89318 Станислав Бисеров Божанов

-
-
-

-
-
-
65
F83214 Стойчо Ивов Стоев
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
66
F82264 Стоян Еленов Лупов
+
+3+3
+3+3
+3+3
+3+3
20
-
+2+3
49(6)
-3+3
-3+3

-
-3+3
-3+3

3+3
15
45(5)


94
6.00
67
F83245 Стоян Йонков Стоянов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
[5]

8
13(2)


13

68
F83160 Тихомир Драгомиров Чакъров
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-

-
-
+
69
F88483 Трифон Георгиев Гецов-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
70
F83098 Христо Бориславов Станулов
+
+2+3
+2+3
+3+3
+3+3
15
+
+3+2
42(5)
-3+3
+3+2
(0)
-
-3+3
+3+3

3+3
14
43(5.5)
6

91
5.50
71
F82937 Цветан Константинов Цветков
+
+3+3
-3+3
-0+3 -3+3
20
-
-0+2
43(5.5)
-2+2
-п+2

-
-2+2
-


15
25(3)


68
4.00
72
F83991 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
+
+3+3
-2+3
+3+2
+3+3
-
+
+0+2
24(2)
-3+3
+3+п

+
-2+2
-

0+2
8/14
29(3.5)


53
3.00
73
F83021
Янко Ангелов Анчев

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -

-
-
-

21
21
16
23
19

15

4
13
11
7
11
13
6


22

F87396
Дейвид Димитров

+
+3+0


F87721
Мария Шиндарова
+
F87398
Момчил Борисов


+


F86002
Стоян Атанасов Витанов

+
+3+0
+
+

Калин Стоянов

26


10
+ Бонус точки:
- за присъствие: 1- са 5 т., 2- са 4 т., ... 5- е 1 т.
- за участие в две състезания - 2 т.
* Точки за допълнително задачи за допълване до 60 точки.