CITB303 Структури от данни

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол


ф.н. Име

9
16
23
30
Т1
Д1
К1
13
20
27
Т2
Д2
К2
11
18
8
Т3
Д3
К3

Т3
К3
УИ

Сума
ОценкаМесец/ден.месец


10
10
10
10
6.11


11
11
11
4.12


12
12
01
22.01

ПИ


Изпитни точки


10
10
1010
10
1020
10
10

40
20
20

(100)
(6)

1
F69997
Алекс Бисеров Илиев
t
5
+
+
+
+
7
0
0
+
+
+
10
10
0
+
-
+
16
-
7

50
3

2
F75325
Александър Атанасов Петров
t
*
-
+
+
+
7
10
10
+
+
+
10
10
10
+
+
-
17
10
10

94
6

3
F69774
Александър Иванов Игнатов
t
-
+
+
-
+
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


4
F69031 Александър Петков Димитров t
-
+
-
+
-
5
10
0
-
+
-
6
-
5
-
+
+
5
-
0

31


5
F70304 Анжело Бориславов Ацев
f

*
*
*
*
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


6
F69119
Анна Иванова Иванова
t
6
+
+
+
+
8
9
10
+
+
+
10
10
10
+
+
+
16
9
9

91
6

7
F70166
Арман Сурен Гемджиян
t
*
-
+
-
+
2
-
-
-
-
-
4
-
-
+
-
-
-
-
-

146


8
F70422
Атанас Илианов Ракаджиев
t
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-


9
F70510
Божидар Иванов Кайряков
t
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


10
F70426
Борислав Венциславов Гласков
t
3
+
-
-
-
7
9
9
+
-
-
6
9
-
-
-
-
7
-
10

57
3

11
F75597
Васил Тодоров Бачев
t
*
-
-
-
-
-
10
-

-
-
-
10
-

-
-
-
9
10

10
20
15

39/45


12
F70222
Георги Владимиров Въртийски
t
-
+
+
+
+
-
-
-

+
+
-
-
-

-
-
-
-
-

-


13
F68705
Георги Тодоров Атанасов
t
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


14
F70586
Даниел Иванов Колев
t
-
+
+
+
+
???
-
-
-
-
+
-
-
-

-
-
-
-
-

-


15
F69973
Даниел Найденов Бояджиев
f
3
+
+
+
-
5
-
-
-
+
+
-
-
-

-
-
-
-
-

21
15
20

56
3

16
F68721 Десислав Бранимиров Иванов
f
4
+
+
+
+
8
-
-
+
+
+
10
-
-
+
+
+
15
-
-

30

30

33/60
4

17
F70069
Димитър Георгиев Брешков
t
-
-
-
-
+
-
-
-

+
-
-
-
-

-
-
11
-
-

24

5

11


18
F70744
Евлоги Руменов Симов
t
*
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
---


19
F70972 Здравко Бориславов Цветанов t


-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4


20
F70300
Иван Димов Димов
t
3
+
-
-
+
5
8
5
-
-
+
8
8
7
-
-
-
7/9
-
7

18
14
20

57/52
3

21
F69849
Йордан Георгиев Толев
t
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-


22
F70051
Кирил Викторов Борисов
t
-
-
+
-
+
8
5
3
-
-
-
9
-
0
-
+
-
6
8
4

18
8
24

50
3

23
F70307
Крис Велизаров Мирчев
f

*
*
*
*
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


24
F76779
Кристин Валентинова Филипова
t
*
+
+
+
+
6
-
-
+
+
+
7
-
-
+
+
+
9
-
-

18
15
25

21/58
3

25
F68840
Любомира Любомирова Нейчева
t
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-


26
F70093 Марио Росенов Георгиев
t
5
+
+
+
+
7
10
10
+
-
+
10
10
7
-
-
-
10
10
10

84
5

27
F70628
Мартин Стоянов Христов
t

*
*
+
+
-
-
-

+
+
0
-
-
-
+
+
2
-
-

2


28
F69653
Мирослав Венциславов Витанов
t
-
+
+
+
+
8
9
10
+
+
+
8
-
-
+
+
-
12
5
5

57
3

29
F73204
Момчил Тодоров Минков
t

+
+
+
+
7


+

+
5
-
+
+
-
-
7
-
-

14
8
20

42


30
F70439
Николай Александров Александров t
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


31
F70770
Николай Ангелов Василев
t
-
+
+
+
+
-
-
10

+
-
4
-
-
-
+
+
9
-
5

1828


32
F35300 Николай Митков Маринов
t
*
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


33
F71860
Николаос Влахос


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
*
*
*
-
-
-

--


34
F72479
Петьо Пламенов Петков
t
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


35
F70017
Радостин Радостинов Славов
f
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--


36
F69547
Руди Любомиров Кайтазов


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
-
*
*
*
-
-
-

14

16

--


37
F68967
Самир Сенахиев Мурадов
t
6
+
+
+
-
9
10
10
+
+
+
10
10
10
+
+
+
12
10
10

91
6

38
F70786
Светлин Светлинов Стоянов
t
5
+
-
-
+
6
9
10
+
-
-
7
10
10
-
-
-
9
9
9

79
5

39
F76882 Станислав Ефтимов Георгиев
t
*
+
-
-
-
8
10
10
-
-
-
10
10
8
+
+
+
10
8
8

82
5

40
F70369
Теодор Анатолиев Ангелов
t
*
+
+
+
+
6
10
10
+
+
+
9
10
8
+
+
+
13
10
9

85
5

41
F67650
Юлиян Сергеев Станков
t
5
-
+
+
+
5
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

5


41
F68724
Явор Красимиров Кръстьовски
t
6
+
+
+
-
7
10
9
+
+
-
10
10
10
+
+
-
16
10
10

92
6

43
F68891
Явор Юлиянов Алексиев
t
5
+
+
-
+
8
10
10
+
+
+
9
10
10
+
+
-
16
10
9

92
6


24
19
17
20
21
14
15

17
15
20
9
12

12
10
19
11
15

25
10


F65942
Антоан Тонев Дойчев
+

+F73207 Момчил Тодоров Минков
-
+
+
+
+
7


+

+
+
+