NETB330 Advanced Programming Project - 1

Problems and results
Име, презиме, фамилия
Problem
Page
Received
Solved
1
F31898

Алеко Владов Попов 26
4.6.2

 Sat, Jan 12, 2013 at 11:58 AM YES
2
F44307

Бисер Христов Перчинков
19
3.8.43
F45312

Боян Петров Петров
0
1.6.14
F45162
Данаил Димитров Даскалов 10
2.8.3

Wed, Jan 19, 2011 at 7:50 PM NO
5
F46266
Диана Радкова Драгнева 27
4.6.36
F48072
Евгени Стоянов Стоянов 9
2.8.27
F43433

Кирил Стефанов Иванов   
11
2.8.48
F44857
Марина Иванова Божкова 25
4.6.1

Fri, Jan 18, 2013 at 11:41 PM
Mon, Jan 21, 2013 at 5:45 PM
YES
9
F44540
Мартин Дин Фам 29
4.6.510
F43549

Миряна Валериева Славова
21
3.8.611
F44495

Никола Георгиев Ефремов
15
2.8.8 Yahtzee 53


12
F44000

Павел Руменов Гергинов
1
1.6.213
F44122

Станислав Стойчев Ганин
30
4.6.6

Mon, Mar 7, 2011 at 9:05 PM
Fri, Mar 11, 2011 at 5:36 PM
YES

F44878

Станислав Цветанов Буров
YES
14
F45978
Стефан Георгиев Ковачев 14
110202

10 February 2015 at 10:51 YES