CSCB410 Програмиране за напреднали

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Седмица Тема
Дата

1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми
25.02
-
2. Оценка и сложност на алгоритми 04.03
-
3. Бройни системи. Прости и съвършени числа
11.03
1a, 1b
4. Редица на Фибоначи. Големи числа
18.03
2a, 2b
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа
25.03
3a, 3b
6.
Сортиране. Търсене
01.04
4a, 4b
7. Представяне на граф. Обхождане на граф
08.04
5a, 5b

Състезание 10.04
(събота)

8.
Обсъждане на задачите от състезанието
15.04 -
9.
Задачи върху графи
22.04 6a, 6b
10. Търсене с връщане
29.04 7a, 7b
11.
Разделяй и владей
13.05 8a, 8b

Динамично оптимиране
(Лекцията няма да се състои. Отучване на 29 май, 9:40, 115 II)
20.05
12.
Динамично оптимиране 27.05
9a, 9b
13. Динамично оптимиране 29.05 10a,10b

Състезание 29.05
(събота)

14. Геометрични задачи
(Лекцията няма да се състои. Отучване на 7 юни, понеделник 9:40, 409 II)
03.06
07.06
-
15. Тест
10.06
-