Програмиране за напреднали

Програма


Тема
Дата
Домашно
1.
Стратегии при програмирането на алгоритмично трудни задачи 24.02

2. Оценка и сложност на алгоритми
10.03
2a, 2b
3. Цели числа - представяне в десетична и двоична бройни системи. Прости числа. Мерсенови и съвършени числа
17.03
3a, 3b
4. Рекурсия и итерация: факториел; редица на Фибоначи; най-голям общ делител; най-малко общо кратно 24.03
4a, 4b
5. Основни комбинаторни алгоритми: пермутации; вариации; комбинации 31.03
5a, 5b
6.
Сортиране - общи положения; сортиране чрез сравнение; сортиране чрез трансформация 07.04
6a, 6b
7. Бързо сортиране. Последователно и двоично търсене. Хеширане
14.04

8. Test_1 21.04

9. Динамично оптимиране - задача за раницата, "лесни" задачи 28.04
9a, 9b
10.
Динамично оптимиране - братска подялба, числа на Фибоначи и биномни коефициенти, най-дълга обща подредица 12.05 10a, 10b
11.
Разделяй и владей - намиране на k-тия по големина елемент, бързо умножение на дълги числа, циклично преместване на елементите на масив 19.05 11a, 11b
12. Геометрични задачи 19.05
отучване
12a, 12b
13. C++ Standard Template Library (STL)
26.06 13a, 13b
14.
 Използване на (STL) за решавене на задачи
02.06
15. Test_2 09.06


Term exam
22.06