Object-Oriented Programming (C++)

Полезни учебници

1. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
2. Николай Киров, Сборник от учебни материали по  ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003.
3. Николай Киров, Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Деметра, София, 2004.
4. Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (части първа и втора), Сиела, София, 2002.
5. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001.
6. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК  "Инфодар", София, 2001.

Още книги за С++, алгоритмите и програмирането.