Междууниверситетско състезание по програмиране

24 март 2002 г.

Бургаски Свободен Университет

Програма

23.03, събота -  пристигане на отборите и настаняване

23.03, събота 18 часа -  запознаване на отборите с компютърните зали в БСУ

23.03, събота 19 часа -  заседание на журито за определяне на задачите за състезанието

24.03, неделя -  8 часа - начало на състезанието в БСУ
                         14 часа - награждаване на победителите

Председател на журито е Емил Келеведжиев - ИМИ, БАН. Членове на журито са всички ръководители (треньори) на участващите отбори.

Резервирани са места в х-л "Свети Илия", гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" №15, тел. 801-176, 810-425, 810-426, 810-427, факс 813-003. Цената е 12 лв. за 1 нощувка. Осигурен е транспорт (микробус) от хотела до БСУ. Ако ни информирате за часа и мястото на пристигане в Бургас, можем да осигурим транспорт до хотела. За връзка с организаторите: vessi@bfu.bg или 088-261310 - Веселина Стоянова и 098-447821 - Николай Киров.

Всеки български университет може да даде заявка за участие с 1 или 2 отбора до 15 март.

Списък на университетите, дали заявка за участие до 15 март:
Бургаски свободен университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Софийски университет "Климент Охридски"
Нов български университет - София
Великотърновски университет "Св. Кирил и Методий"
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Американски университет - Благоевград
Икономически университет - ВарнаОсновни правила - коригирани на 4 март !!

1. Отборът се състои от трима студенти.

2. На всеки отбор се осигурява един компютър с необходимия софтуер  (без достъп до Интернет).

3. Отборът може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др. подобни.

4. Програмира се на С, С++ или Паскал. Компилатор gcc за C/C++ среда Dev-C++ за Windows или djgpp (или тук) за DOS. За езика Паскал компилаторът и средата са Borland Pascal за Windows и DOS.

5. Състезанието трае 4 часа и се решават 5 задачи. Вход и изход на програмите са текстови файлове по строго зададен формат.

6. Когато отборът реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението (EXE файл) на журито, което в рамките на 5 минути проверява решението с тестови примери. Веднага се обявява публично (на всички отбори) резултата от проверката. Той може да бъде:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong anser) грешно решение на някои от примерите на журито;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходния файл не е по зададения формат.

7. Класирането на отборите става по брой решени задачи и по времето на представяне на вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение на отбора се добавя наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача е представено и вярно решение.

8. По време на състезанието резултатите на отборите и временното класиране се обявяват на всички. При завършване на състезанието временното класиране става окончателно.За правилата на международните състезания: ACM

Примерни задачи    Връзки за състезания    Световни финали на ACM Inernational Collegiate Programming Contesт [от 20-ти до 24-ти март в Хавай се провеждат Световните финали на студентската олимпиада по информатика с участие на отбор от СУ "Климент Охридски"].

Още 5 задачи - решения - A & B & C & D & E

Работата на отбора на състезание по програмиране - полезни съвети || тук
 

Последни корекции на 19 март 2002 г. Н. Киров    nkirov@math.bas.bg