Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CITB308 Структури от данни [2021/2022]

Лекции: четвъртък, 9:40, 207-1, Н. Киров
Упражнения:  - М. Трайков

Сесия (лекции): 17.02.2022, 13:00, дистанционно
                          4.07.2022, 13.00, в  НБУ, 407-1

Консултация за Тест 1 - 2.11, вторник, 16:20, дистанционно (Мудъл)
Консултация за Тест 2 - 14.12, вторник, 16:20, дистанционно (Мудъл)
Консултация за Тест 3 - 18.01, вторник, 16:20, дистанционно (Мудъл)
Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване, семестриален изпит

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

 Всички студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB324 Състезателно програмиране - I част, без да са го записали.

Последно обновяване на 5 юли 2022 г.
nkkirov<>gmail.com