Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CSCB324 Състезателно програмиране - I част [2021/2022]


Занятия: четвъртък, 13:00, 409-1
Сесия: 16.02.2022, 8:00, дистанционно

Анотация и литература

Правила за оценяванесеместриален изпит

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Списък на студентите за текущ контрол


    Последна промяна на 27 януари 2022 г. nkkirov<>gmail.com