Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2019/2020 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Информатика,  Информационни технологии 2
NETB208 Структури от данни (Data Structures) Мрежови технологии (Networking Technologies) 2
NETB290
Състезателно програмиране - I част
Мрежови технологии (Networking Technologies)
2

Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,  Информатика, Информационни технологии
1-4

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Programm
Година
Year
CITB205   Обектно ориентирано програмиране (C++)
Информационни технологии
1
CSCB325  Състезателно програмиране - II част
Информатика,  Информационни технологии 2
NETB378
 Програмиране с платформата Qt (Qt platform programming)
Мрежови технологии (Networking Technologies) 4
NETB291
 Състезателно програмиране - II част Мрежови технологии (Networking Technologies)
2

 Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии, Информатика, Информационни технологии 1-4

Последна промяна на 28 май  2019 г. E-mail: nkkirov<at>gmail.com