Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции:

Упражнения:

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - присъствие и текущ контрол (лекции)
Списък - присъствие и текущ контрол (упражнения)

Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации:

Последна промяна на 14 декември 2019 г. nkirov<at>nbu.bg