Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: 
I група: вторник, 8.00, 310-1, Н. Киров
II група: вторник, 9.40, 310-1, Н. Киров
Упражнения:
I група: четвъртък, 8:00, 417-1, К. Вучков
I група: четвъртък, 9:40, 417-1, К. Вучков
III група: понеделник, 14:40, 307-2, С. Мишев
IV група: понеделник, 16:20, 307-2, С. Мишев

Консултация за първи тест - понеделник, 30.03, 10:00, Moodle
Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - присъствие и текущ контрол (лекции)

Правила за оценяване

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник, 11:30; сряда, 16:00 в 712А - II корпус

Последна промяна на 30 март 2020 г. nkirov<at>nbu.bg