Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2008/2009 учебна година

CSCB410 Програмиране за напреднали

Занятия:  вторник, 13:00 - 14:30, 109 IІ
  Семестриален изпит 22 юни, 11:20, 114 I 
 Лекция на 5.05 няма да има. Отучване на 19 май, вторник от 14:40 в 109 ІІ, след редовната лекция.
 График на състезанията по програмиране на НБУ

Анотация и тематичен план
Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тест 1
21.04
20
Тест 2 09.06
20
Тренинг

60
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тест 3
40
Тренинг
30
Писмен изпит 30
                       Общо 100

Правила за тренингът

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол 

Консултации:
сряда, 13:30-16:30, ИМИ-БАН, 504
Или изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съотвтствието между точките и оценките в системата на НБУ е следното:
Точки  (max 50)
Оценка                                                                                                   
Точки  (max 100)
Оценка
0-24
2.00
                                          
0-49
2.00
25-27
3.00

50-59
3.00
28-30
3.50

60-75
4.00
30-33
4.00

76-89
5.00
34-37
4.50

90-100
6.00
38-40
5.0041-44
5.5045-50
6.00
      Последна промяна на 19 ноември 2011 г. nkirov<at>nbu.bg
home
math