Състезание по програмиране на 20 април

[Задачи] [тестове]

Състезанието е отборно, всеки отбор се състои от 3-ма души.
(Моля, капитаните на отбори да изпращат заявки за участие на nkirov<at>nbu.bg)

Списък на регистрираните отбори:

Отбор 1 (Fri, Mar 28, 2008 at 5:29 PM)
1
F39654  Лазар Лазаров (капитан) Мрежови технологии
1
2
F38692  Борис Тодоров Мрежови технологии 1
3
 F39703  Божидар Златев Мрежови технологии 1

Отбор 2:
1
F40557   Борис Андонов (капитан) Мрежови технологии 1
2
F40483   Герасим Трифонов Мрежови технологии 1
3
F40215   Атанас Кузманов Мрежови технологии 1

Отбор 3
1
F39332  Борис Петков (капитан) Информатика
1
2
F32116  Атанас Андреев
Мрежови технологии 3
3
F39886  Радимир Бобев Мрежови технологии 1

Отбор 4:
1
F33277 Георги Петров (капитан) Мрежови технологии 3
2
F31523 Владимир Горчев
Мрежови технологии 3
3

Дава се грамота:
на отбор 4, който реши четири задачи. Отбор 1 и Отбор 3 решиха по три задачи, а Отбор 2 - една задача.