Проблеми и достижения при дигитализацията на българска народна музика Problems and achievements in the digitalization of Bulgarian folklore music

Състоянието на дигитализацията на българска народна музика

The state of digitalization of Bulgarian folklore music

WebFolk project

    ПроектътWebFolk.BG  е 5+ годишна разработка на колектив под ръководството на Любомир Кавалджиев,  ст.н.с II ст. в Института за изкуствознание - БАН. Той съдържа мултимедийна база данни за автентичен български музиклен фолклор - над
13000+ записи съдържащи текстове на песни, анализи на eтномузиколози, аудио записи (RA), ноти и фотографии (GIF) и видео (RM) от българскaтa фолклорна музика. Някои записи съдържат ноти, направи сканирани от хартиените източници. Има също така "машина за търсене" с добри възможности за търсене по всички полета на записа на базата данни.
The project WebFolk.BG is a result of over 5 year work, realized by a research team under the conduction of  Dr. Lubomir Kavaldjiev at the Institute for Art Studies - Bulgarian Academy of  Sciences. 
It contains Multimedia Database for Authentic Bulgarian Musical Folklore. 
8000+ records including text (both lyrics and analytical data), audio (MP3), notes, photos (GIF) and video material (RM) in Bulgarian folk music. Some records include scores, directly scanned from paper sources. There is also Search engine with good possibilities for searching by all indicators - fields in the database record. 
Example: Oy houbavi sveti Georgi

Balkanfolk.com

    Фолклорна музика и класация на фолклорни песни. Има безплатни звукови примери в MP3 и Real Audio формати, също така безплатни ноти (партитури) за някои песни като  PDF и GIF файлове.
    20 място в класацията на Free-scores.com(8/13/2003).
Folk music and folk songs chart. There are free audio samples in MP3 or RA formats, also free notes (sheet music) for some songs in PDF and GIF files. 
20th place in Free-scores.com(8/13/2003).
Examples: Magda_tsvete_brala
               Breznishko horo

Bulgarian books and music

Сайтът съдържа данни за българските народни инструменти със записи на MP3 файлове. Представени са и някои книги за българска народна музика. Например Anthology of Bulgarian folk musicians съдържа ноти на някои песни. The site contains data about Bulgarian folklore instruments with sound samples in MP3 files. Some books concerning Bulgarian folklore music are announced. For example Anthology of Bulgarian folk musicians contains scores of some songs.
Examples: Китчице
              Izlel e Delyo haidoutin


 

Автентичен фолклор от Югозападна България

    Базата данни и страницата са създадени с конкурс на Национален фонд "Култура". Тя включва 47 автентични хороводни мелодии (хора), описани от проф. Илия Манолов. 21 от тях имат пълни звукови файлове в MP3 и WMA формати.

Authentic folklore from South-West Bulgaria

The database and website are granted by the National foundation "Cultura". It includes 47 authentic danceable melodies (horo) described by prof. Ilia Manolov. 21 of them have full records audio files in MP3 and WMA formats.