Проблеми и достижения при дигитализацията на българска народна музика Problems and achievements in the digitalization of Bulgarian folklore music

Преглед на някои музикални архиви

Overview of music archives

Werner Icking Music Archive

    Този архив се намира на SunSITE сървер на Университета в Олборг, Дания.
    Вернер Айкинг създава GMD музикален архив от  партитури, софтуер, е-мейл и други свързани с музиката неща, акуратно поддържани, от полза на всеки който попадне в Интернет и се интересува от свободни партитури. Той съдържа готови за печат партитури, повечето като PDF файлове. Сега този архив съдържа произведения на над 200  композитори и е отворен за добавяне на нови композитори и произведения. Това е определено архив, написан на  MusiXTeX, една система за писане на ноти, базирана на TeX.
Hosted by the SunSITE server at the University of Aalborg, Denmark. 
Werner Icking founded the GMD Music Archive of scores, software, email, and other music related items, and diligently maintained it for the benefit of any Internet traveler who might happen by free sheet music archives. 
It contains ready-to-print sheet music, most in the form of PDF files. Now this archive contains over 200 composers and is open for adding new composers and items. This is the definitive archive of software related to MusiXTeX, a music typesetting system based on TeX. 
Examples:
Allegro Molto Sonate D-Major from L. v. Beethoven (1770-1827), Op. 6
A. Vivaldi, Cessate, omai cessate  Cantata ad Alto solo con Instromenti (Violino I, Violino II, Viola, Basso, Cavicembalo) (RV684) - edited by Luigi Cataldi; with M-Tx/PMX/MusiXTeX-source

Classical Sheet Music Downloads
 

    Virtual Sheet Music е музикално-ориентиран сайт, който разпространява партитури класическа музика за закупуване и download от музиканти и любители на музиката. Желаната музика може да се пренесе направо от сайта на потребителския компютър, да се види и/или отпечата на принтер. Virtual Sheet Music is a music-oriented website which distributes classical sheet music on the Web for immediate purchase and download to musicians and music lovers. The desired music can be downloaded from our website directly to the user's home computer, and subsequently displayed and/or printed.
Example: Chopin, F., Nocturne Op.9 No.1 for piano solo

Popular music notes
 

    Малък сайт, съдържащ ноти от популярни китайски песни, световна класика, японска музика и западна музика. Всички  партитури за jpeg страници, направо сканирани от хартиените източници. A small site contains Popular chinese music, World classic, Japanese music, Movie themes, Western music. All the sheets are jpeg pages, directly scanned from paper sources.
Example: Chinese song: "xinsheng"

Traditional and folksong archive
 

    Гарет Ноуп създаде малка база данни от традиционни и фолклорни песни. Те могат да се визуализират, изпълняват, пренасят и отпечатват безплатно. Сега базата съдържа фолклорни песни  от Америка, Австрия, Канада, Англия, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Шотландия, Швейцария, Тирол и Уелс. Песните се предлагат в два формата - Scorch и Bitmap. 
    Scorch е свободен и оригинален plug-in, разработен от Sibelius. Scorch дава възможнаст да се гледа, слуша, преобразува и отпечатва партитурата.
Garrett Hope creates a small database of traditional and folk songs. Due to the nature of public domain he posts these songs so that they can be viewed, played, downloaded, and printed for free. The database now contains folk songs from America, Austria, Canada, England, France, Germany, Ireland, Norway, Scotland, Switzerland, Tyrol and Wales. The samples are offered in two formats: Scorch and Bitmap. 
Scorch is a free, unique and original browser plug-in developed by Sibelius. Scorch allows the surfer to view, listen to, transpose, and print the displayed music.

Free-scores.com
 

    Free-scores.com е справочник за безплатни партитури и MP3 от мрежата; също така предлага и партитури за закупуване. 1202 сайта с безплатни партитури са дадени в този справочник - подредени главно по музикални инструменти.
    20-то място в класацията е за Balkanfolk.com (8/13/2003).
Free-scores.com is a directory of free sheet music and MP3 on the web, and also featured sheet music to buy in the store section. 1202 Free sheet music sites in the directory, classified mainly by instruments. 
20th place for Balkanfolk.com (8/13/2003).