Увод в програмирането: C++

Учебна програма

1. Въведение
-- Компютри. Устройство и функциониране на персонален компютър 2 16.09.99
-- Алгоритми. Свойства и начини за описание 2 16.09.99
-- Операционни системи, системи за програмиране 2 23.09.99
2. Въведение в С++
-- Програма на С++ 1 23.09.99
-- Коментари 1 23.09.99
-- Структура на програмата 2 30.09.99
3. Работа с данни
-- Числени данни 2 30.09.99
-- Символи, низове и масиви от символи 2 7.10.99
-- Директиви на препроцесора 1 7.10.99
-- Вход-изход с cin и cout 1 7.10.99
4. Операции
-- Математически операции и приоритети 2 14.10.99
-- Операции за отношение и условен оператор 2 14.10.99
-- Логически операции, комбиниране на логически операции 2 21.10.99
-- Допълнителни операции в С++ 2 21.10.99
-- Поразредни операции 2 28.10.99
5. Управление на изпълнението на програмата
-- Цикли с while 2 28.10.99
-- Цикли с do-while 2 4.11.99
-- Цикли с for 2 4.11.99
-- Оператори break и continue 1 11.11.99
-- Управление със switch 1 11.11.99
6. Функции и обхват на променливите
-- Използване на функции 2 11.11.99
-- Обхват на променливите 2 18.11.99
-- Предаване на параметри 1 18.11.99
-- Връщане на стойности и прототип 1 18.11.99
-- Аргументи по подразбиране и предефиниране на функция 2 25.11.99
7. Стандартни функции
-- Функции за вход-изход 2 25.11.99
-- Стандартни функции на С++ 2 2.12.99
8. Масиви и указатели
-- Дефиниране и инициализация на масиви 2 2.12.99
-- Работа с масиви - търсене 2 9.12.99
-- Сортиране на масиви 2 9.12.99
-- Друг метод за обръщане към масиви 2 16.12.99
-- Указатели 2 16.12.99
-- Указатели и масиви 2 23.12.99
-- Адресна аритметика 1 23.12.99
-- Масиви от низове 1 23.12.99
60

Забележка: Датите са валидни за Югозападния университет "Неофит Рилски".