Увод в програмирането: С++

Точкова система за поправителна сесия

Вид на заданието Максимален брой точки
Задача на компютър 15
Тест №3 25
Устен изпит 20
Общо 60

Набрани точки Оценка
54..60 Отличен (6)
46..53 Мн. добър (5)
38..45 Добър (4)
30..37 Среден (3)
0..29 Слаб (2)