Увод в програмирането: С++

Анотация


Увод в програмирането е основен курс за студентите I курс от специалности Математика, Информатика и Приложна математика в българските университети за 1999/2000 уч. година. Този курс е подготвен специално за Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград и Бургаски свободен университет.

Забележка: Курсът ще се води по учебника на Пери [1]. Другата посочена литература е помощна.

Литература
1. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., 1994.
2. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
3. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
4. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.
5. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
6. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming and Problem Solving with C++, Jones and Bartlett Publ., 2nd edition, 1997.
7. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 1998.
8. Richard Wiener. An Introduction to Object-oriented programming and C++, Addison-Wesley, 1988.