Регионални състезания в Букурещ


Регионални състезания в Букурещ - участие и класиране на българските университети

Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Брой участващи
87
87
91
84
74
79
78
74


Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2(6)
3(7);
84(4)
12(5)
35(2)
10(6)
-
15(6)
23(3)
11 (6)
11 (5)
9(7)
6(9)
4 (6); 19(3)
2 (6); 29(4)
2 (7); 28
1 (7)
3 (6); 27
2 (5)
Американски университет в България -
16(6)
67(2)
12(5)
-
-
-
-
47 (2)
-
-
-
-
-
33(2)
26 (3)
18 (3)
23 (2)
Технически университет – София -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 (1)
-
-
-
-
-
-
Шуменски университет "Константин Преслевски" -
-
-
63(0)
73(0)
69(1)
65(1)
-
50 (1)
39 (0)
42 (0)
37 (2)
32 (2)
41 (1)
-
-
-
-
Русенски университет "Ангел Кънчев" -
75
-
-
67(2)
-
-
61(1)
37 (3)
30 (2)
36 (1)
-
-
-
-
-
-
-
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16(4)
-
-
34
Технически университет – Варна
-
-
-
-
-
-
66(1)
-
-
-
-
-
-
-
34(1)
18(4)
18 (3)
34
Нов български университет
-
39(4)
58(3)
55(1)
-
60(2)
60(2)
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
класиране (брой решени задачи) ; класиране на световните финали (брой решени задачи)


Н. Киров, създадена на 10.09.2015 г., обновена на 25.11.2018 г.