Информатика I

Учебна програма

1. Устройство, принципи и работа на компютрите - 3 (1)
-- Какво е компютър?
-- Принципи на работа на компютъра
-- Анатомия на персонален компютър - хардуер

2. Операционни системи: DOS - 3 (2)
-- Текстови операционни системи
-- DOS - основни команди

3. Графични операционни системи: Windows - 6 (3)

4. Системи за тесктообработка: Word - 6 (3)

5. Електронни таблици: Excel - 6 (3)

6. Компютърни мрежи: Internet - 6 (3)
-- Електронна поща
-- WWW
-- Други възможности на Internet

Общо - 30 (15) часа

Забележка: След всяка главна тема са дадени часовете за лекции и в скоби -- часовете за упражнения. Упражненията се провеждат в компютърна зала.