CSCB324, CSCB325

Правила за оценяване


А. Текущ контрол
Форма Точки

Задачи
30
Т1 и Т2
Състезание
20
Т3
Тест
10
Т4
Общо 60

 
  Б. Финален изпит
Форма Точки

Задачи
30 И3 (Т1 и Т2 )
Тест
10
И2 (Т3)
Практика
20 И1
                        Общо 60

Крайната оценка се получава по формулата: n/10, където n са получените от студента точки, като се закръглява с точност до 0.5 нагоре.

Точки
Оценка
0-25
2.00
26-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00


 Задачи
Точки
Оценка
0-7
2.00
8-9
3.00
10
3.50
11
4.00
12
4.50
13
5.00
14
5.50
15-16
6.00

 Състезание
Точки
Оценка
0 и 5
2.00
10
3.00
15
4.50
20
6.00

Тест
Точки на теста
Изпитни точки
Оценка
0-24
0-4
2.00
25-30
5
3.00
31-35
6
3.50
36-40
6
4.00
41-45
7
4.50
46-50
8
5.00
51-55
9
5.50
56-60
10
6.00

Практика