Указания за провеждане на Тест 1
(30.03, сряда, 9:40)


Влизането в chat-a на Moodle (най-късно до 10:00) е искане на индивидуален тест.  До 11:10 може да задавате въпроси по този chat.

Индивидуален тест изпращам по вашия е-мейл - два png файла с двете страници на теста. Получаването на е-мейла (вероятно) няма да стане веднага, но времето ви за попълване на теста (100 минути) тече от момента, фиксиран в получения мейл.

Бланката за попълване е текстов файл citb205_1.txt (Бланка за попълване на индивидуален тест), който изтегляте (Save link as ...) и попълвате с текстов редактор, напр. този, с който пишете програми - CodeBlock, ...

За всяка подточка (a, b, c, d) пишете по един от следните начини:
"не", "no", "false", "грешен" - за грешен отговор
"да", "yes", "true", "верен" - за верен отговор
"---", "--",  "не  знам" - за отговор "не знам"

Литература:
http://eprints.nbu.bg/4091/
http://nikolay.kirov.be/2014/tests_notes/seminar_NBU_2014.html

При готовност, попълнена и проверена бланка с Reply ми я изпращате по е-майла като прикачен текстов файл (.txt). По времето на този е-мейл определям края на вашето време за теста. За получаването на правилно попълнена бланка връщам е-мейл с "ОК".

След като проверя индивидуалните тестове, ще публикувам резултатите тук.
На всеки ще върна текстовия файл - попълнената от вас и проверена от мен бланка. Въпроси по моите поправки ще може да задавате по е-мейла.