CSCB325-list00 CSCB325

Списък на студентите: присъствие и текущ контролДен -> 18
25
14
17
24
31

4
7
14
21
28
5
9

12
19
23
26
2
16
Общо

Прак-
ОбщоМесец -> 02
02
03
03
03
03

04
04
04
04
04
05
05

05
05
05
05
06
06
т.о.

тика
ф.и.Присъствие, домашни, състезания, тест -> +
1,2
С1
+
3,4
5,6

С2
+
7,8
9,10
11,12
13,14
РСОП
ТО

15,16 C3


Тест


6.07


1
F94094 Абду Мохамед Омар
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-
??


2
F94802 Александър Георгиев Чучулайн -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-3
F90753 Александър Мариянов Иванов -
2+2-
*
-
2+0-
1+1-

**
-
2+2-
-
-
-
*
-
-
-
20
-
-
2
343.50

F79620 Велко Захариев Николов
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-
??


4
F91664 Георги Валентинов Илиев
+
0+0+

+
2+2+
2+2+

(5)
+
2+2+
2+2+
2+2+
2+2+
5
34
+
2+2+
20
+
+
8
616.00
5
F90622 Георги Веселинов Драганов
-
+

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-
0


6
F92260 Добромир Иванов Стоянов -
1+1-
**
-
1+1
1+1

(5)
-
1+0-
0+1
-
0+2-
5
-
-
-
10
-
-
2
273.00
7
F90522 Елена-Виктория Любомирова Риджолска -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-8
F90806 Иван Боянов Спасов -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-9
F97876 Изел Ибраимова Шакирова
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-10
F91422 Илия Пламенов Иванов -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-11
F90616 Кирил Александров Трайков -
1+1-
**
-
1+1
1+1

(5)
-
1+0-
0+1
-
0+2-
5
-
-
-
10
-
-
1
263.00
12
F65868 Кристиан Валери Бонев
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-13
F91467 Маринос Маринос Пападимитриу
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-14
F91086 Николай Емилов Попов
-
+0-

-
-
+

(5)
-
2+2+
2+2+
2+2+
0+2+
5
24
+
+
20
+
+
4
434.50
15
F87325 Павел Валериев Любенов -
-

-
-
-


-
+
-
-
-

-
-
-

-16
F88826
Петър Николаев Петков
*
*

-
-
-


+
-
-
-
-

-
-
-

-17
F91009 Пламен Пламенов Ганчев -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-18
F91026 Радослав Емилов Костурков
-
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-19
F85163 Стенли Петров Божев -
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-20
F92532 Стефан Петров Петков
*
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-21
F90199 Стефан Стефанов Стоянов
*
-

-
-
-


-
-
-
-
-

-
-
-

-22
F93732 Янислав Яворов Йорданов -
2+2-
*
-
2+0-
-1+1

**
-
2+2-
-
-
-
*
-
-
-
20
-
-
3
353.50


23
1
2
4
1
1
2

6
2
3
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
6


F87020 Пресиян Преславски Василев
+