CITB100, CITB201

Литература

Учебник:
    Cay Horstmann,Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Полезни книги:
    Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.
    Lasko Laskov, Progrmming in C++, Examples and Solutions, Part One: From Procedural Towards Object-Oriented Paradigm”, New Bulgarian University, 2016.
    Cay S. Horstmann, C++ for Everyone, 2nd Edition, Willy, 2011.
    Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]
    Магдалина Тодорова, Увод в програмирането [online]
   Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Дафина Петкова, Калин Георгиев, Сборник от задачи по програмиране на C++ - първа част: Увод в програмирането, ТехноЛогика, 2008.
    Магдалина Тодорова, Програмиране на С++. Част първа, Сиела, 2010.
    Веселина Жечева, Димитър Минчев, Ръководство по програмиране на базата на езика C++, 2 изд., Божич,  2016.
    Иво Дамянов,  Увод в програмирането С++, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012.