CIT201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Литература

Учебник:

Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Други книги:

[1] Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000, 2003 [translation from second edition].

[2] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003. [online]

[3] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, Деметра, София, 2004. [online]

[4] Магдалина Тодорова, Програмиране на С++. Част първа, Сиела, София, 2010. [book.store.bg]

[5] Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ Част втора, Сиела, София, 2010. [book.store.bg]

[6] Магдалина Тодорова, Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика С++, Сиела, София, 2011.

[7] Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

[8] Cay Horstmann, C++ For Everyone, 2nd Edition, Wiley, 2011.