NETB223 Data Structures Project

Проекти и резултати на студентите [2014/2015]

No
FN

Project No
Received
Status
Presented

1
F68857
Александър Иванов Беловски
01
2
F72432
Александър Николаев Никифоров
02
3
F68811
Александър Росенов Чолаков
06
4
F70533
Андрей Петров Митов
07
5
F68859
Антони Ивайлов Тонев
09
6
F70431
Атанас Николаев Чорбаджийски
10
2 Mar 2020, 05:04
YES


7
F77353
Атанасиос Баталоянис
11
8
F69716 Божидар Венелинов Живков
20
9
F68748
Борислав Томов Янев
21
10
F69569
Валентин Ивайлов Стоянов
16
2 February 2015 at 15:40 YES
6

11
F77351
Василейос Кордулис
22
12
F60240
Веселин Иванов Йорданов
24
13
F70250
Владимир Цветиславов Георгиев
04
2 February 2015 at 22:47 YES
6

14
F69845
Георги Николаев Крумов
19
2 February 2015 at 23:19 YES
6

15
F77352
Георгиос Кирякидис
25
16
F77235
Дамян Ясенов Грънчаров
26
17
F70251
Диман Мартинов Банков
32
26 January 2015 at 09:25
26 January 2015 at 13:08
YES
6

18
F68888
Ивайло Валериев Бонев
27
19
F69861
Иван Георгиев Славов
13
9 February 2015 at 19:51 NO


20
F70419
Иво Емилов Радев
28
21
F69687
Иля Иля Майорски
18
2 February 2015 at 22:36 YES
6

22
F77320
Марина Зиба
12

F72409
Мудар Ракан Мухисен

23
F70309
Николай Павлов Рашков
08
24
F69546
Петър Василев Везиров
23
25
F70487
Соня Иванова Милева
05
1 February 2015 at 19:03 YES
6

26
F70194
Стефан Иванов Попов
17
28 January 2015 at 16:38
29 January 2015 at 13:40
YES
6

27
F69915
Теодор Иванов Георгиев
14
3 February 2015 at 20:15 YES
6

28
F72404
Теодор Красимиров Йорданов
29
29
F70306
Християн Ивайлов Николов
15
30
F69976
Христо Александров Пандурски
30
31
F58505
Хуан Антонио Родригез Вале
03
5 February 2015 at 14:51 YESF69567 Христо Савовски
12