Data Structures

Присъствие и резултати на студентите - NETB201

No
FN
Date/TEH


9
16
23
30
T1
E1
H1
13
20
27
T2
E2
H2
11
18
8
T3
E3
H3

**

T3
E3
WE

SUM

Grade


Month/date.month


10
10
10
10
6.11


11
11
11
4.12


12
12
01
22.01OE


Max points:


10
10
10
-
-
-
10
10
10
-
-
-
20
10
10(40)
(20)
(40)

100

(6)
1
F68857
Александър Иванов Беловски
f
3/-
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---


2
F72432
Александър Николаев Никифоров
f
4/-
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---


3
F70533
Андрей Петров Митов
f
-/-
-
-
-
+
7


-
-
-
0


-
-
-
-
-
-7


4
F68859
Антони Ивайлов Тонев
t
*
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---


5
F70431
Атанас Николаев Чорбаджийски
t
-/-
+
+
-
+
--
-
--
-
-
-
---
--
2017

-

3.50
6
F68748
Борислав Томов Янев
t
-/-
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---


7
F69569
Валентин Ивайлов Стоянов
f
3/3
+
+
-
+
6

4
+
-
-
8

-
+
-
-
12
5
8

10

53

3
8
F60240
Веселин Иванов Йорданов
f

-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---


9
F70250
Владимир Цветиславов Георгиев
f
4/3
+
+
+
+
7


+
+
+
7


-
+
+
5
-
-919/9


10
F69845
Георги Николаев Крумов
t
3/4
+
+
+
+
8
8
10
+
+
+
9
8
10
+
+
+
17
8
-78

5

F77235
Дамян Ясенов Грънчаров
t
*
*
*
*
**
-
-
--
-
-
-
---


11
F70251
Диман Мартинов Банков
f
3/4
+
+
-
+
7
5
-
-
+
-
8
6
6
-
-
-
12
6
1060

4
12
F68888
Ивайло Валериев Бонев
f

*
-
-
-
--
-
--
-
-
-
---F69861
Иван Георгиев Славов
f
3/3
+
-


8

10
+
+
+
6

1
+
-
+
11
5
2

10

53

3
13
F69687
Иля Иля Майорски
t
4/4
+
+
+
+
7
10
10
+
+
-
8
8
10
+
+
+
14
10
-77

5
14
F72409
Мудар Ракан Мухисен
t
-/-
-
-
-
+
9
9
8
+
-
-
3
8
8
-
+
-
-
5
1060

4
15
F70309
Николай Павлов Рашков
f
3/3
+
+
+
+
5


+
+
+
5


+
-
+
7
-
-1417/14


16
F69546
Петър Василев Везиров
f
-/-
+
+
-
-
7


-
-
-
4


-
-
-
9
-
-20


17
F70194
Стефан Иванов Попов
t
3/3
*
+
-
-
7
-
10
-
-
-
7
6
10
-
-
-
9
6
661

4
18
F69915
Теодор Иванов Георгиев
f
-/-
+
+
-
+
6


+
+
-
7


+
-
-
9
-
-22


19
F72404
Теодор Красимиров Йорданов
t

*
*
*
*
--
-
--
-
-
-
---


20
F70306
Християн Ивайлов Николов
f
4/3
+
-
+
+
7+
+
6


+
-
+
10
-
-20

30

23/50

3
21
F69976
Христо Александров Пандурски
f
-/-
-
-
-
-
4

0
-
-
-
--
-
-
-
-13

30

4/43


22
F58505
Хуан Антонио Родригез Вале
t
*
+
+
+
+
5
10
10
-
-
+
6
7
8
+
-
+
10
8
569

4

14
12
6
12
159
6
14
5


4
7
10

14

5

F65286
Валери Спасов


+
+
+
++
+
+
+
+
11

22

22

11/44F65235
Алескандър Панчев


8
4
10
-


8
6
10
-


8
6
1070

4

F66032
Калоян Стефанов


2


-

** бонус точки