Data Structures Project

Проекти и резултати на студентите - NETB223
Project Received Status Presented
1
F65235 Александър Костадинов Панчев 07
2
F56478 Александър Симеонов Станков
3
F65764 Александър Цветанов Дашов 08
 Tue, Feb 11, 2014 at 3:14 PM
YES
6

4
F72203
Атанас Христов Кожухаров
02
Sun, Jan 12, 2014 at 10:31 PM
YES
5


F67227
Благовест Христов Дремджиев

5
F65286 Валери Красимиров Спасов
6
F65391
Васил Димитров Раев

7
F65975 Владислава Дмитриевна Димитрова

8
F65448 Димитър Георгиев Пелев 00
Tue, Feb 4, 2014 at 11:54 PM
Tue, Feb 11, 2014 at 3:14 PM
Wed, Feb 12, 2014 at 10:42 AM
YES
5

9
F64571 Златин Станиславов Станимиров 09
Sun, Dec 22, 2013 at 7:52 PM
Wed, Jan 15, 2014 at 7:26 PM
YES
6


F65591 Ивайло Василев Бундов


F65322 Любен Иванав Даскалов

10
F64735 Милен Стоянов Станчев 06
Tue, Feb 11, 2014 at 12:47 AM
Tue, Apr 8, 2014 at 11:59 AM
YES


11
F65192 Петър Георгиев Пеев
12
F65559 Стоян Людмилов Цветков 13
13
F66475
Христофор Руменов Петков
10
2 July 2014 09:07 YES
6