Programming Project

Статус на проекти по NETB131
Project
No
Received
Accepted
Paper
1
F59621
Александър Петров Иванов Pyton2
F56354
Анаида Димитрова Антонова Erlang3
F21623
Атанас Иванов Карапачов
4
F59656
Атанас Ташев Желев
Go5
F59658
Благой Георгиев Чепелов
Groovy
Sun, Jan 22, 2012 at 11:49 PM
Wed, Jan 25, 2012 at 1:57 PM
yes

6
F59873
Борис Петров Голутев
Eiffel7
F59496
Борислав Драгомиров Драганов
C#
Fri, Jan 6, 2012 at 11:28 AM yes
yes
8
F61845
Валентин Кирилов Христов
R
Sat, Jan 21, 2012 at 9:34 PM
Sun, Jan 22, 2012 at 2:19 PM
Tue, Jul 3, 2012 at 11:12 AM
yes

9
F51432
Венелина Венелинова Белева
Joy10
F60240
Веселин Иванов Йорданов
Pure11
F60001
Виктор Валериев Иванов
Oz
Tue, Jan 17, 2012 at 7:36 PM yes
yes
12
F60265
Виктор Венциславов Бутански
Squirrel
Sun, Jan 22, 2012 at 8:45 PM
Сряда, 2012, Май 2 14:05:15 EEST
no

13
F60413
Георги Дончев Бонев
Rebol
Mon, Feb 6, 2012 at 5:13 PM yes

14
F60308
Димитър Кирилов Стойчев
Lisp
Sun, Jan 29, 2012 at 6:46 PM
Fri, Feb 10, 2012 at 2:45 PM
yes

15
F59972
Димитър Тодоров Кръстев
Sather
Mon, Jan 23, 2012 at 12:46 AM
Fri, Jan 27, 2012 at 10:44 PM
28 April 2014 23:14
YES

16
F59509
Евгени Павлов Мартинов
Scala17
F51045
Илия Андреев Андреев
COBOL
F61861
Йордан Николаев Христов
E18
F59797
Константин Ангелов Шишков
XL (programming language)
Mon, Jan 9, 2012 at 12:20 PM yes
yes
19
F60937
Константин Георгиев Гацов
Clarion
Mon, Jan 23, 2012 at 12:39 AM no

20
F61797
Красимир Живков Георгиев
Smalltalk
Sun, Jan 29, 2012 at 2:51 PM
Mon, Feb 6, 2012 at 5:13 PM
yes

21
F60457
Любка Стойчева Цветкова
B
Mon, Jan 30, 2012 at 6:04 PM
Fri, Feb 10, 2012 at 4:58 PM
yes

22
F59382
Мария Стефанова Манолова
Genie
Thu, Jan 19, 2012 at 2:17 PM
Sat, Jan 21, 2012 at 2:36 PM
Wed, Jan 25, 2012 at 9:24 PM
 Sat, Jan 28, 2012 at 2:53 PM
yes

23
F61821
Мартин Митков Димитров
Perl
Sun, Jan 8, 2012 at 12:38 PM yes
yes
24
F59026
Милен Христов Христов
Scheme
Tue, Jan 17, 2012 at 5:57 PM
Thu, Jan 19, 2012 at 3:09 PM
5 June 2014 13:08

yes

25
F59348
Мирослав Атанасов Сотиров
Falcon
Sat, Jan 21, 2012 at 9:43 PM
Sun, Jan 22, 2012 at 2:48 PM
yes

26
F60113
Михаил Валериев Борисов
Modula-2
Thu, Jan 19, 2012 at 9:31 PM yes

27
F59354
Михаил Станимиров Мицов
JavaScript
Sun, Jan 8, 2012 at 5:25 PM yes
yes
28
F61069
Николай Иванов Пенев
Haskell29
F59622
Петър Миленов Петров
Curl
Tue, Jan 10, 2012 at 12:06 AM yes
yes

F42652 Петър Росенов Топузов
30
F53512
Петьо Богданов Богданов
Turing31
F60736
Пламен Тошев Тодоров
FORTRAN
F61788
Ростислав Любомиров Цонев
Ada32
F59883
Славена Валериева Стефанова
Lua
Tue, Jan 10, 2012 at 12:37 AM yes
yes
33
F60491
Станислав Атанасов Атанасов
D
Sun, Jan 22, 2012 at 12:22 AM yes
yes
34
F60519
Стефан Миланов Иванов
Simula
Mon, Mar 12, 2012 at 8:19 PM yes

35
F60692
Тодор Сашев Таралов
Ruby
 Thu, Jan 26, 2012 at 6:08 PM
 Sat, Jan 28, 2012 at 11:12 AM
yes

36
F60086
Тодор Христов Тодоров Ubercode
Sat, Jan 21, 2012 at 9:42 PM
Wed, May 2, 2012 at 1:43 PM
yes

37
F59702
Тони Красимиров Терзиев
Dylan
Tue, Jan 24, 2012 at 8:40 PM
Wed, Feb 8, 2012 at 2:06 PM
Thu, Feb 9, 2012 at 2:30 PM
yes
yes
38
F60253
Христо Миладинов Соколов
Objective-C
Sun, Jan 8, 2012 at 1:51 PM yes
yes
39
F40965
Цветан Миланов Миланов
High Level Assembly40
F60431
Цветослав Мирославов Захариев
PHP41
F60088
Явор Стефанов Чакъров
Pascal