13. Задачи върху графи

Покриващо дърво [5.3.2]

ПОКРИВАЩИ ДЪРВЕТА, Светлин Наков
http://infoman.musala.com/magazine/archive/issue16/treescnt.pas.html
Spanning tree: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
http://mst2007.hit.bg/

Най-кратък път между два върха по брой на върховете [5.4.1]

Проверка за цикличност [5.4.1]

Намиране на всички прости пътища между два върха [5.4.1]

Компоненти на свързаност [5.6.1]

Компоненти на силна свързаност в ориентиран граф [5.6.2]

Минимален път в граф [5.4.2]
- Форд-Белман
- Флойд
- Дейкстра (състезателно програмиране)

Dijkstra's algorithm

- най-дълъг път в ацикличен граф (критичен път)

Хамилтонов цикъл [5.4.4]
- задача за търговския пътник
Travelling salesman problem

Ойлерови цикли [5.4.5]
- Кьонингсбергските мостове

Максимален поток
- Форд-Фулкерсон

Минимално покриващо дърво [5.7.1]
- Крускал
- Прим

Теория на Графите  http://fmi.wikidot.com/tg