Програмиране за напреднали

Анотация

    Курсът подготовя студентите по Информатика за решаване на задачи, за които се изисква съставяне на по-сложни алгоритми. Изучава се целия път от поставяне на задачата до анализ на решенията - анализ на данните, преглед на съществуващи алгоритми за решаванети й, избиране на подходящ алгоритъм, модифициране на съществуващ или построяване на нов алгоритъм, избор на структури от данни, програмиране, тестване на програмата, анализ на ефективността на алгоритъма и програмата.  Всички алгоритми се изучават заедно с най-ефективните им реализации като програми на С и С++.
    Студентите трябва да знаят да програмират на С и/или С++.