Data Structures Project

NETB223: Pезултати на студентите
Project No
Received
Accepted
Presented


MAX ->1
F46984 Александър Цветанов Начев 022
Sat, Jan 17, 2009 at 6:03 PM +yes
yes
2
F38900 Атанас Венциславов Тодоров
3
F39703 Божидар Златев Златев 0174
F40557
Борис Руменов Андонов
0145
F38692
Борис Стоянов Тодоров
023
Sat, Jan 17, 2009 at 6:31 PM yes
yes
6
F40922
Борислав Ивов Бориславов
0127
F39521
Веселин Димов Антонов
8
F39998
Волен Йорданов Иларионов
0259
F42767 Георги Емилов Пехлев10
F40483
Герасим Трифонов Трифоновyes
11
F45464 Дамян Владиславов Владимиров 01012
F38747
Данаил Димитров Делчев
13
F40532
Здравко Александров Данаилов
14
F40996 Здравко Сашков Искренов 004


yes
15
F38860 Иван Минчев Колев
02016
F40681 Илия Йованов 003
Wed, Jan 21, 2009 at 7:13 PM yes
yes
17
F39115
Йордан Стоилов Стоилов
18
F15954 Калин Димитров Костов
19
F39786
Калоян Любомиров Бешев
02120
F39654
Лазар Едуардов Лазаров
027
Fri, Feb 13, 2009 at 10:45 PM yes
yes
21
F38714
Марин Ралинов Ралинов
02922
F38891
Мария Емилова Миланова
23
F40677 Мартин Арсовски 028
Mon, Feb 16, 2009 at 6:33 PM yes
yes
24
F46035 Мирослав Димитров Костадинов 00825
F40139 Младен Димитров Попов26
F36577 Николай Мирославов Бъчваров27
F37958
Павел Славов Кръстев
28
F40480
Петър Георгиев Пешев
00229
F39852
Пламен Насков Иванов
30
F39984
Пламен Георгиев Бързаков
01631
F38842
Росица Станимирова Делиева
00532
F40998 Симеон Симеонов Абанос 001
Wed, Dec 22, 2010 at 12:11 AM yes
yes
33
F39119
Станислав Иванов Нанчев
007
    13 January 2018 at 12:27
yes
14.02.2018
34
F40162
Стефан Георгиев Димов
35
F46653 Стилиян Николаев Колев 009
Sat, Feb 14, 2009 at 8:55 PM yes
yes
36
F41758 Филип Стойковски 015
Fri, Feb 13, 2009 at 2:11 AM yes
yes
37
F39559
Христо Георгиев Бояджиев
00638
45338 Христо Лъчезаров Иванов 01339
F40810
Цветан Красенов Цветков