NETB181 Data Structures Project

Резултати на студентите - NETB181


Фак. №
Име, презиме, фамилия Project
Received
STATUS
Presented
ResultNo
Date

Date
yes/no

F42537  
Албена Петрова Търнина
44
Wed, Jun 24, 2009 at 12:38 PM
Wed, Oct 28, 2009 at 9:21 AM
NO
YES

11.11.09

yes

F45124
Алвина Алвин Делирадева


F31898 Алеко Владов Попов
01
Sun, Jun 14, 2009 at 12:27 PM
Sat, Jun 20, 2009 at 2:38 PM

YES


??

F38771 Александър Валентинов Тодоров


F45965 Александър Георгиев Драйчев
29

F45019    Александър Иванов Неделчев
07
Mon, Jun 8, 2009 at 1:54 PM YES
25.06.09
yes

F47695   
Антон Юриевич Мазур
22
Fri, Jun 19, 2009 at 3:53 PM YES!
25.06.09 yes

F43858    Атанас Николаев Славов
31

F44307    Бисер Христов Перчинков


F43931    Борислав Кирилов Иванов
05

F20382 Боян Рашков Узунов

F45071    Боян Руменов Ангелов


F43692    Валентин Ганчев Ганчев
03

F44997    Виктор Благовестов Черковалиев
18

F44589    Владислав Борисов Иванов
16

F46600 Георги Дойчинов Дойчинов 21

F45686 Георги Любомиров Клинчаров
34
Tue, Jun 23, 2009 at 9:44 PM
Wed, Jun 24, 2009 at 9:03 PM
Mon, Jul 6, 2009 at 9:35 AM
NO
NO
YES??

F28713 Георги Николаев Стойчев 04

F44580    Дамян Колев Христов
37
Wed, Jun 24, 2009 at 1:21 PM NOF46266 Диана Радкова Драгнева 32
Sat, Jul 4, 2009 at 6:40 PM
Mon, Jul 13, 2009 at 12:17 AM

YES


??

F44195    Димитър Веселинов Акалийски
20

F44550    Димитър Илиев Йовчев


F43591    Едуард Мардик Андонян
26
Mon, Jun 15, 2009 at 6:11 PM YES
25.06.09 yes

F44796 Емануил Иванов Дамянов 08
Sat, May 30, 2009 at 2:25 PM
Mon, Jun 8, 2009 at 12:02 PM
NO
YES

25.06.09

yes

F47499 Емил Иванов Болоканов


F45827 Иван Василев Атанасов 27

F16002 Калина Стилиянова Раковска 11

F44691    Калоян Йорданов Дойчинов


F43433    Кирил Стефанов Иванов   
33

F43340    Кръстин Сергеев Кръстев
12
Thu, Jul 7, 2011 at 5:14 PM YESF45677 Любомир Апостолос Сиоис 19

F44857    Марина Иванова Божкова
10
Tue, Jul 6, 2010 at 2:05 AM YES
07.07.10
yes

F43962    Мартин Ангелов Великов
42 ??
Tue, Jun 23, 2009 at 10:48 PM YES
25.06.09 yes

F44540    Мартин Дин Фам
28

F43549    Миряна Валериева Славова
02

F43352    Михаил Лъчезаров Папазов
17
Wed, Jan 13, 2010 at 12:39 PM YESF45723 Момчил Любомиров Цеков

F47528 Мухамад Танир


F43632    Нели Петрова Радева
15

F44495    Никола Георгиев Ефремов


F45078    Огнян Пламенов Досев


F43650    Олег Петров Илиев
24
Sat, May 23, 2009 at 3:29 PM YES
11.11.09
yes

F42478 Омокегбеле Джон Санни


F44000    Павел Руменов Гергинов
09

F46044 Петър Венциславов Паунов
30

F44072    Петър Маринов Вълков
23
Tue, Jun 23, 2009 at 3:25 PM
Sun, Nov 1, 2009 at 3:33 PM
NO
YES

11.11.09

yes

F43432    Петър Светлинов Стоянов
40

F43952    Рени Красимирова Искрева
14

F44382 Светлин Георгиев Няголов

F43948    Спас Димитров Калоферов


F44122    Станислав Стойчев Ганин
41
Tue, Jun 9, 2009 at 2:20 PM
Sat, Jun 20, 2009 at 9:46 PM

YESF44878    Станислав Цветанов Буров
13

F44130    Стефан Георгиев Ковачев
35
Wed, Jun 24, 2009 at 3:54 PM YES
25.06.09 yes

F41497 Стефанос Андреикос


F45978 Теодор Василев Христов 39
Sun, Jun 21, 2009 at 5:09 PM
Wed, Jun 24, 2009 at 2:43 PM

YES

25.06.09

no

F44314  
Теодор Милков Болградов
36
12 May 2014 16:18 NOF45648 Тодор Байчев Байчев 42 ??
Sun, Jun 21, 2009 at 3:03 AM
Wed, Jun 24, 2009 at 5:55 AM

YES

25.06.09

yes

F30417    Тодор Димитров Сотиров


F44971    Христо Великов Радев


F45338 Христо Лъчезаров Иванов