Програмиране за напреднали

Присъствие и резултати на студентите


Фак. №
Име, презиме, фамилия 10
17
24
31
07
T1
sum
28
12
19
26
02
T2
Бонус
Sum
Оценка03
03
03
03
04
21.04

04
05
05
05
06
09.06

седмица он семестъра
2
3
4
5
6


9
10
11
12
13


MAX -> 6
6
6
6
6
20

6
6
6
6
6
20

100
(6)
1
F09002 Александър Георгиев Ненков 6
6
6
6
6
16
46 (6.00)
3
6
3
6
6
16
4
90
(6)
2
F42633 Генади Кирилов Сергеев 6
614
26 (3.00)
3
-

29

3
F47469 Генчо Бориславов Бонев
-


-

-

4
F39459 Георги Йорданов Бачев 6
4.5
6
6
(3)
(17)
22.5

17
1
60.5
(4)

F46687 Даниел Витомиров Апостолов
-


-

-

5
F38743 Захари Виталиев Алексиев 6
6
6

3
19
40 (5.00)
3
6
3
6
6
14
12
90
(6)

F41709 Ива Георгиева Димитрова
6
F46524 Иван Ненков Колев
-


-

-

7
F39791 Кирил Стефанов Попов 6
1.5
6
6
3
15
37.5 (5.00)

16

53.5
3
8
F39743 Мартин Владимиров Колев
0
0

-

0

9
F39254
Мирослав Григоров Филков

-


-

-

10
F46072 Николай Милчев Кунев 6
6
6
6

10
34 (4.50)
3
3

3

15
2
58
(4)
11
F38745 Нинко Миодраг Ковачевич
6
6
6
6
(3)
18
42 (5.50)
3
6
3
6
6
15
6
90
(6)

F40968 Петър Димитров Костов
-


-

-

12
F41047 Пламен Костов Стоев 6
3
6


4
19 (2.00)

14

34

13
F40156 Радослав Славов Кралев
-


-

-

14
F39383 Ростислав Емилов Русев
-


-

-

15
F47476 Симеон Валентинов Стоилов
-


-

-
8
8
7
5
5
8

5
5
3
4
3
7

9


Точките в скоби са дадени след нанасяне на текуща оценка в колона sum.