Програмиране за напреднали

Литература

Основен учебник
 
Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков
TopTeam Co., 2003, 696 страници 
ISBN 954-8905-06-X 

Допълнителна литература

[1] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
[2] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.