Data Structures

Списък и резултати на студентите - NETB201


Фак. №
Име, презиме, фамилия 6.
10
13.
10
20.
10
27.
10
3.11
NETB
211
NETB
211
10.
11
17.
11
24.
11
1.
12
15.
12
NETB
211
NETB
211
18.12
22.
12
5.
01
12.
01
NETB
211
NETB
211
25.01

Test_1
HW1
EP1
Test_2
HW2
EP2
Comp.HW3 EP3 Test_3

Total
1 F28145 Ангел Лазаров Узунов +
+
+
+
5
7
7
+
+
+
+
4
8
6
+
-
+
+
5
8
5

55/3
2 F26654 Ангел Георгиев Иванов +
+
+
+
9
6
7
+
+
+
-
3
8
10

-
+
+
5
8
5

61/4
3
F33105
Андрей Любомиров Цолев
-
+
-
+
1

6
-
+
+
-
3

8

-
+
+

7
5 | 9
30
50/3
4
F27933 Асен Руменов Муков +
-
+
+
4

6
+
+
-
+
4

10
+
+
+
+
5
6
0 | 3

35
5
F26692 Васил Стоянов Георгиев -
-
-
-
4
10
10
-
+
+
-
6
10
10
+
-
-
+
10
10
9

79/5
6
F26730 Виктор Петров Ковачев +
-
+
+
5

7
+
+
+
-
0

10

-
-
+
5
9
8 | 5

44
7
F26568
Витан Валериев Костов 
-
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
8
F24127
Ганчо Желев Стойчев
-
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-

F26840 Димитър Георгиев Георгиев +
-
-
-
2
7
7
-
+
+
-
4
8
10

-
-
+
8
9
7

62/4
10
F28826 Димитър Стефанов Славков 0
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-

9 | 5
-

9
11
F27546 Емил Михайлов Шиндов -
-
+
+
0

7
+
-
+
+
0

8

+
+
+

8
5

28
12
F26750 Живко Огнянов Георгиев +
+
+
-
7
8
7
+
+
+
+
3
8
10

+
+
+
8
6
2

59/3
13
F30515 Иван Георгиев Божанов -
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-

18
18
14
50/3
14 F27391 Иван Емилов Христосков -
+
-
+
0
6
5
-
+
+
-
4

8

-
-
+
5
9
0 | 4

39
15 F27550 Иван Михайлов Шиндов -
-
+
+
0

6
+
-
+
+
1

8

+
+
+

8
5

28
16 F32477 Красимир Цветанов Кръстев +
+
-
+
 5
7
7
+
+
-
+
3

10

-
-
+

9
10

51/3
17
F29283
Кристина Петрова Морозова
+
-
+
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
18 F28365 Момчил Василев Тодоров -
-
-
+
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
19 F26543 Никола Кирилов Янчев +
+
+
+
5
7
7
+
+
+
+
4
10
10
+
+
+
+
5
10
10

68/4
20
F33118 Павел Атанасов Сидеров 0
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
21
F32987
Симеон Костов Стойчев
+
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
22
F28408 Симеон Ростиславов Тодоров +
-
-
+
9

7
+
+
-
+
5

10

-
-
+

9
9

49
23
F27720 Стоян Пламенов Иванов +
-
-
+
-
6
7
+
+
+
+
4

10

-
-
+

9 - 18
5 | 14
18
50/3
24
F26542 Тодор Иванов Тодоров -
+
+
+
7
10
8
-
+
+
-
8
10
10

-
-
+
10
9
8

80/5
25
F26451 Христо Пламенов Гошев -
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
26
F28017 Христо Росенов Райков 0
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-


-

-
27
F28085 Явор Емилов Бачев -
-
-
-
-


-
-
-
-
--
-
-

17
9 | 6

9


Общо присъстват:
12
8
11
14
13+1


11
14
13
8
16


4
5
8
16


17

18/8
black, blue - Current evaluation
red - Term exam