Програмиране и изследване на операциите

Николай Киров Киров

1973
студент във ФММ (сега ФМИ )  на СУ
Минск 2
машинен език
Мария Шишкова

1976
студент във ФММ
Минск 32
FORTRAN
играта Life
псевдографика на широк печат

1977-1985
математик в Енергопроект, аспирант в ЕЦММ - ФММ, н.с. в ИММ (сега ИМИ)
ЕС 1066 (IBM360)
FORTRAN
Програма за оптимизация на параметрите на свръхпроводящи кабели
оптимизация на нелинейна функция, чиито стойности се пресмятат "трудно"
научен софтуер
Методи Каменов
[24]

1978-1982
аспирант в ЕЦММ - ФММ
ЕС1066, ЕС1040 (IBM360)
FORTRAN, PL1, Assembler
Оптимизационен софтуер: графова транспортна задача, нелинейни оптимизационни методи
научен и учебен софтуер
Веско Ангелов

1982-1989
н.с. в ИММ / ИМ с ИЦ (сега ИМИ)
ЕС1040 терминал - TSO, ЕС1066 - отдалечен терминал; IBM PC
FORTRAN, Pascal
Компютърно моделиране на електро-преносни мрежи
по няколко договора с Министерството на Енергетиката и Енергопроект
Методи Каменов, Ангел Боцов, Люлин Радулов, Стефан Начев;
Веско Ангелов, Емил Келеведжиев
[16]

1984
н.с. в ИММ
Apple, Правец 8 - UCSD Pascal
Програма за обработка на фотометрични данни
учебен софтуер
Александър Антов, Валери Генков

1986
н.с. в ИММ
ЕС1040
FORTRAN + оптимизационен пакет Математика-2 (MPSX)
Търсене на константата на Уитни с компютър!
генерация на входни данни, линейна оптимизация с големи размери и специфични данни, обработка на изхода от пакета
научен софтуер
Благовест Сендов; Мирослав Иванчев
[18]

1985-1986
н.с. в ИММ
ЕС1040
FORTRAN + Simula-2
Имитационен модел на процеса на горещо валцуване за стан 1700-ГВ (Кремиковци)
научен софтуер
колектив от с-я ИО

1986-1995
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Програма printt за форматиране на печата за матричен принтер
потребителски софтуер
използвана дълго време от много колеги в ИММ

1987-1990
н.с. в ИММ / ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Математическо моделиране на бойни действия (имитационен модел на общовойсковия бой)
моделиране на топографска карта - триангулации, визуализация на картата, видимост и др.
по договори "Оптима-3" и "Оптима-4" с Генералния щаб на БНА и Министерството на отбраната
потребителски софтуер
колектив от секция ИО
[11]

1987-1990
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Диалогови системи за оптимизация, графов редактор и решаване на екстремални задачи върху графи
по договори с IIASA-Виена и ФММ
учебен и потребителски софтуер
Емил Келеведжиев
[17], [19], [20]

1987-1997
н.с. в ИМ с ИЦ / ИМИ
IBM PC
Pascal
Програми за обработка и визуализация на фотометрични данни, получени от 60 см телескоп (Рожен и Белоградчик)
научен и потребителски софтуер
използвана до сега от много колеги на Института по Астрономия - БАН
Александър Антов, Валери Генков
[7], [12], [13]

1990-1993
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Динамична система за апроксимация на изпъкнали множества в равнината с многоъгълници
научен софтуер
Петър Кендеров, Светла Славова
[9], http://www.math.bas.bg/~nkirov/approx.html

1990-1994
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Програми за разпределение на водни ресурси
научен софтуер + решаване на 1 реална задача
Красимира Николова
[5], [8]

1990-1995
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Множества на достигане на линейни диференциални включвания
научен софтуер
Михаил Кръстанов
[6], [15]

1990-
хон. преподавател в НБУ и СУ
IBM PC
Pascal, пакета Mathematica
Програми за изучаване на хаотични динамични системи
учебен софтуер
използван от студентите в курса ми "Хаотични динамични системи", четен в НБУ и СУ-ФМИ
http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/cds_bg.html

1990-
ст.н.с. в ИМИ
IBM PC
Pascal, С++
Помощни програми за предпечатна подготовка на сложни текстове
TeX, LaTeX, MusicTex, AMSTeX
речник, Jahrbuch

1991-1994
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Програми за изчисляване на размерности на странни атрактори
научен софтуер
Здравка Крайчева, Александър Антов; Татяна Пархоменко, Светла Славова
[7], [10], [14]

1991-1995
н.с. в ИМ с ИЦ
IBM PC
Pascal
Програми за обработка на резултатите от провеждани избори в РБ - 1991, 92, 94, 95
потребителски софтуер
използвани във всички РИК и/или ОИК на съответните избори
Емил Келеведжиев

1993-1994
гост-професор в Университет на Южна Каролина, Колумбия, САЩ
IBM RISK 6000, Sun station, Silicon Graphics, Intel PARAGON
C
Програми за компресия на изображения с уевлети
научен софтуер
Роналд Девор, Пенчо Петрушев; Андрей Андреев, Владимир Занев

1996-1997
ст.н.с. в ИМИ
IBM PC
Pascal
Програмна система за информационно обслужване на зъболекарски кабинет
потребителски софтуер
с 1 внедряване
Слави Славчев

1997-2003
ст.н.с. в ИМИ
IBM PC
С++
Програми за обработка на резултатите от провеждани избори в РБ - 1997, 1998, 2001, 2002
потребителски софтуер
използвани в ЦИК от Математически колектив "Избори"

1998
гост-професор в Магдебургския университет, Германия
HP workstation
C, пакета MATLAB, пакети QMG (Вавасис), AGM3D (Бей)
Генератори на неравномерни мрежи и решаване на елиптични уравнения по метода на крайните елементи
научен софтуер
Лутц Тобиска
[3], http://www.math.bas.bg/~nkirov/umg.html

1998-
доц. по програмиране в ЮЗУ и БСУ
IBM PC
Pascal
Програма за генериране на тестове

2002
ст.н.с. в ИМИ
IBM PC
С, С++
Програмна система за търсене в Интернет, прехвърляне на големи обеми данни и организирането им в локална база данни (MySQL)
Кирил Киров

2002-
доц. по програмиране в ЮЗУ и БСУ, хон. преподавател в НБУ
IBM PC
С, С++
Програми за решаване на задачи за студентски състезание по програмиране
http://www.math.bas.bg/~nkirov/comp_bg.html

2003-
ст.н.с. ИМИ
IBM PC
Maple
Числен метод за приближения от висок ред на афинно управляеми нелинейни системи
научен софтуер
Михаил Кръстанов
[1], http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/csys/consys.html