Програмиране за напреднали I (самостоятелна работа) - INF296

Списък на курсови проекти

Проект Студент
1 Пермутации (1.3.1).
- генериране на пермутации без повторения
- генериране на пермутации с повторения (зад. 1.87)
/итеративни алгоритми/
/сложност/
2 Вариации (1.3.2)
- генериране на вариации с повторения
- генериране на вариации без повторения (зад. 1.91)
/итеративни алгоритми/
/сложност/
3 Комбинации (1.3.3)
- генериране на комбинации без повторения
- генериране на комбинации с повторения (зад. 1.99)
/итеративни алгоритми/
/сложност/
4 Метод на Блум, Флойд, Прат, Ривест и Тарджан за намиране на k-тия по големина елемент (7.1). F09905
Симеон
11.02
5 Да се реализира алгоритъма за бързо умножение на дълги числа от 7.7. F16314
Борислав
16.02
6 Циклично преместване на елементите на масив 7.10 - Алгоритъм 3, shift1.c F18015
Пламена
7 Циклично преместване на елементите на масив 7.10 - Алгоритъм 4 (разделяй и владей), shift2.c F16197
Мария
8 Задача за раницата, използвайки рекурентната формула
F[i][j] = max {F[i-1][j], F[i-1][j-m[i]] + c[i] - (8.2.1) knapsack3
9 Задача за раницата с неограничено количество типове предмети - (8.2.1) knapsack4 F18497
Кирил
10 Най-дълга обща подредица с намиране на една максимална такава - (8.2.6) lcs2 F17962
Пламен

Заданията за проектите се уточняват в часа за консултации.