Алгоритми и структури от данни

Списък на студентите от 3. група

присъствие:приет протокол
ф.н. Име / Дата-присъствие:протокол 1.3, 
8.3:1
15.3:2 22.3:3 29.3:4 5.4:5 19.4:6 26.4:7 3.5:8 10.5:9 17.5:10 31.5:11 7.6:12 14.6:13 21.6:14
1. F20236 Чавдар Емилов Ангелов :0 :0 :0 :0 :0 :0 1:0 :0 :0 0:0 0:0 0:0
2. F25625 Емил Генов Генов 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
3. F26068 Тодор Христомиров Брънзов :0 :0 :0 :0 :0 :0 1:0 :0 :0 1:0 1:0 0:0
4. F20323 Станислава Ангелова Ангелова 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0
5. F21336 Васил Василев Петров :0 :0 :0 :0 :0 :0 1:0 :0 :0 0:0 1:0 1:0
6. F26244 Крум Александров Станоев :0 :0 :0 :0 :0 :0 1:0 :0 :0 1:0 1:0 0:0
7. F20752 Аспарух Кирилов Василев 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0
8. Николай Ананиев  0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0
9. F20208 Даниел Йорданов 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0
10.