К О Н С П Е К Т
по
Операционни системи

1. Общ преглед на компютърните системи
Базисни елементи. Регистри на процесора. Изпълнение на инструкциите. Прекъсвания.
2. Общ преглед на компютърните системи
Структура на вътрешните връзки. Йерархия на паметта. Кеш памет. Организация на входа/изхода. I/O методи за комуникация.
3. Общ преглед на операционните системи
Цели и функции на ОС. Развитие на ОС.
4. Общ преглед на операционните системи
Главни постижения в развитието на ОС. Характеристики на съвременните ОС. Преглед на Windows NT и UNIX ОС.
5.Описание и управление на процеси
Състояния на процеси.
6. Описание и управление на процеси
Описание на процеси. Управление на процеси.
7. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра
Процеси и нишки.
8. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра
Симетрична многопроцесорна работа (SMP). Микроядра.
9. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Принципи на конкуренцията.
10. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Взаимно изключване: софтуерен подход.
11. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Взаимно изключване: хардуера поддръжка.
12. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Семафори.
13. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Монитори.
14. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Предаване на съобщения.
15. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Задачата на писатели/читатели.
16. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Принцини на "мъртва хватка" (МХ).
17. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Предпазване от МХ. Избягване на МХ.
18. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Откриване на МХ. Интегрирана стратегия.
19. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Задачата за обядващите философи. Механизми на UNIX за конкуренция.
20. Организация на паметта
Изисквания за управлението на паметта. Разделяне на паметта. Разпределение на страници (paging).
Разпределение на сегменти (segmentation).
21. Планиране (разписание) на един процесор
Типове планирания. Алгоритми за планиране. Класическо планиране в UNIX.
22. Организация на входа и изхода и планиране (разписание) на диска
Организация на функциите на I/O. Проектиране и организация на I/O в ОП. Буфериране на входа и изхода.
23. Организация на входа и изхода и планиране (разписание) на диска
Разписание на диска. Дисков кеш.
24. Организация на файловете
25. Разпределени процеси, клиент/сървер, клъстери
26. Сигурност

27.05.2003                                                                         Н. Киров