Николай Киров - Преподаване - ЮЗУ - 2002/2003 - летен семестър

Операционни системи

 Тема на лекцията Дата Записки
(български)
Фигури Лекция
(английски)
 1. Общ преглед на компютърните системи 20.02
27.02
l01.html CHAP-1.ZIP Chap1.ppt
 2. Общ преглед на операционните системи 06.03 l02.html CHAP-2.ZIP Chap2.ppt
 3. Описание и управление на процеси 13.03 l03.html CHAP-3.ZIP Chap3.ppt
 4. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра 20.03 l04.html CHAP-4.ZIP Chap4.ppt
 5. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация 27.03
03.04
l05a.html
l05b.html
CHAP-5.ZIP Chap5.ppt
 6. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт" 10.04 l06.html CHAP-6.ZIP Chap6.ppt
 7. Организация на паметта 17.04 l07.html CHAP-7.ZIP Chap7.ppt
 8. Виртуална памет 24.04     Chap8.ppt
 9. Планиране при един процесор 08.05  l09.html CHAP-9.ZIP Chap9.ppt
10. Многопроцесорно планиране и планиране в реално време 15.05     Chap10.ppt
11. Организация на входа и изхода и планиране на диска  22.05 l11.html CHAP-11.ZIP Chap11.ppt
12. Организация на файловете  29.05  l12.html CHAP-12.ZIP Chap12.ppt
13. Разпределени процеси, клиент/сървер, клъстери       Chap13.ppt
14. Управление на разпределени процеси       Chap14.ppt
15. Сигурност       Chap15.ppt