Това състезание се проведе благодарение на инициативата и усилията на:

доц. Марин Маринов - БСУ
доц. Николай Киров - БСУ
доц. Красимир Манев - СУ
доц. Станислав Симеонов - БСУ
н.с. Емил Келеведжиев - ИМИ, БАН
ас. Веселина Стоянова - БСУ
Красимир Антонов - БСУ
Бисерка Йовчева - ШУ;

на състезатели и ръководители на отбори;

на ръководството на БСУ;

на ръководствата на всички университети, изпратили отбори на състезанието.