Състезанието

Отбор 1. Div   2. Lan   3. Uni 4. Cov 5. Count   Брой задачи Сума
БСУ-11           w29+w34+w221 w105+w121     0
БСУ-12 67 20 w191+w236           1 87
ЮЗУ-21     w167+w185             0
СУ-31 9   82 40 w200+w216   121 20 3 272
НБУ-41 w160+w171+w218   85 20         1 105
ВТУ-51 w203+w226+w238                  
ШУ-61             161 40 1 201
ПУ-71 28   69 20 w124+w150+w183+w234   w202+w216+237   2 117
ПУ-72 57               1 57
АУБ-81 16   155 60 w140+w168+w238   w227   2 231
ИУВ-91 17   w139+w145+w155+w164+w171+w195           1 17
ИУВ-92 108               1 108