КОНСПЕКТ

по Информационни системи и технологии

 1. Общ преглед на IBM-PC архитектура - памет, микропроцесор, шини и регистри. Периферни устройства.
 2. Основни характеристики на алгоритмите. Средства за описание на алгоритми. Блок-схеми. Примери.
 3. Преглед на най-разпространените езици от високо ниво.
 4. Предназначение и функции на операционните системи. Дискови операционни системи.
 5. Файлове, директории (справочници), пътеки и устройства. Команди на MS DOS.
 6. Създаване, изтриване и смяна на директории. Форматиране на диск. Копиране, преименуване и изтриванена файлове
 7. Системна пътека. Филтри. Компресиране на файлове.
 8. Проверка интегритета на диск. Вируси. Предпазване от вируси
 9. Файлове за пакетна обработка. Отпечатване на файлове
10. MS Windows - основни графични обекти: прозорци, икони и менюта. Особености на различните версии на MS Windows
11. Менюта, команди, икони, програмни групи и бутони в MS Windows.
12. Създаване и изтриване на директории. Копиране, преместване и изтриване на файлове. Основни команди (икони) на групата Accessoires
13. Текстообработващи системи - Notepad, Write, Pe2, LaTeX, Word, PageMaker. Принципи на обработката на текст, таблици, формули, графики, картинки
14. Графични текстообработващи системи. Файлове, документи и директории в текстообработващи системи. Записване, предварително виждане и печатане на текст.
15. Принтери и настройка на принтери. Формати за принтерски файлове. Създаване и визуализация на Postscript-файлове.
16. Шрифтове в MS Word - промяна на шрифт, големина и стил. Форматиране на параграф
17. Страниране и ориентация на страницата. Контрол на странирането и граници на документа
18. Таблици и графики в MS Word
19. MS Excel - работна книга и работен лист
20. Стойности, формули  и функции в MS Excel
21. MS Excel: сортиране в таблица
22. Графики в MS Excel
23. Електронна поща - принципи и начин на функциониране
24. Електронна поща - структура на писмата
25. WWW - принципи на работа, основни функции на браузерите
26. Други услуги в Internet -  FTP, Telnet, News, Mail-list, IRC .

22.12.2001 г.                                                                            Н. Киров