Информационни системи и технологии

Анотация

    Курсът е предназначен за студенти I курс от специалност Публична администрация. Той има за цел да осигури на студентите интелектуални и практически умения за работа с IBM-съвместими персонални компютри (PC) за:
    * Разбиране на операционното обкръжение на РС и тях самите, когато са работни станции от Университетската компютърна мрежа.
    * Решаване на числени и логически задачи, които могат да възникнат в някои техни дисциплини.
    * Подготовка на текст, таблици и диаграми, предназначени за отпечатване на есета, проекти или други студентски работи по време на тяхното следване.
    * Готовност за работа с компютър в мрежова среда и използване на основните услуги предоставени от Интернет.

Литература

1. Михел Карбо, Windows98, Егмонт България, София, 2000.
2. Михел Карбо, Word97, Егмонт България, София, 2000.
3. Сяк Свендсторп, Първи стъпки в Интернет, Егмонт България, София, 2000.
4. R. Greenlaw, E. Hepp, In-line/On-line: fundamentals of the INTERNET and the WWW, WCB/McGraw-Hill, Boston, 1999.