VI. Новоиздадени книги на български език за С++, алгоритмите и програмирането

Това са книгите, издадени след отпечатване на първата част на Сборника през м. март 2003 г.

Книги за С++ на български език

[19] Скот Майерс,  Ефективен С++. 50 нови начина да подобрите своите програми и проекти, ИК "ЗестПрес", София, 2003.

Книги с алгоритми на български език

[20] Преслав Наков, Панайот Добриков, Програмиране = ++ Алгоритми, ИК "TopTeam", София, 2003.    За материали по програмиране и С++ в Интернет, виж
http://www.math.bas.bg/~nkirov/2004/links-c++.html