Програмиране и използване на компютрите I

График за лекции
 
Тема на лекцията  Дата, час 
    КСТ
 Дата, час 
 КТТ, Ел.
1. Устройство, принципи и работа на компютрите 
-- Какво е компютър? 
-- Принципи на работа на компютъра 
-- Анатомия на компютъра 
-- Операционни системи Unix, DOS, Windows 
-- DOS - запознаване и основни команди 
-- Алгоритми и блок-схеми 
-- Бройни системи 
25.09.00-а,б 
14:15 
 
25.09.00-а,б 
14:15 
 
4
2. Програмиране на С++   
-- Какво е програмиране? 
-- Транслиране на програмите 
-- Езици за програмиране 
-- История на езиците за програмиране 
-- Системи за програмиране 
-- Компилиране на проста програма 
-- Видове грешки 
-- Процесът на компилиране 
09.10.00-а 
17:15 
 
10.10.00-б 
11:15 
 
3
3. Основни типове данни   
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка 
-- Вход и изход 
-- Оператор за присвояване 
-- Константи 
-- Аритметика 
10.10.00-а 
16:15
11.10.00-б 
11:15
 3
4. Низове  
-- Променливи от тип string 
-- Поднизове 
-- Сливане на низове 
-- Форматиран изход 
23.10.00-а 
17:15
24.10.00-б 
11:15
3
5. Обекти   
-- Конструиране на обекти 
-- Използване на обекти 
-- Обекти от реалния свят 
24.10.00-а 
16:15
25.10.00-б 
11:15
3
   Тест № 1 
6. Графични структури   
-- Изобразяване на графични форми 
-- Избор на координатна система 
-- Вход от графичния прозорец 
-- Сравняване на визуална и числова информация
12.11.00-а 
14:15
13.11.00-б 
16:15
3
7. Условни оператори  
-- Условният оператор if 
-- Операции за числови сравнения 
-- Проверка за валидност на входните данни 
-- Операторът if/else 
-- Програмиране на алтернативи 
-- Вложени условни оператори 
14.11.00-а 
16:15
15.11.00-б 
11:15
3
8. Логически променливи и операции  
-- Булева алгебра 
-- Закони на де Морган 
-- Логически операции 
-- Булеви променливи 
05.12.00-а 
16:15
05.12.00-б 
18:15
2
9. Функции 
 -- Използване на функции 
 -- Писане на функции 
 -- Документиране на функции 
 -- Връщане на стойност 
 -- Параметри на функции
18.12.00-а 
12:15
19.12.00-б 
16:15
3
Тест № 2 09.01.01-а 
16:15
10.01.01-б 
11:15
3