Програмиране на C++

Курсът следва учебника на Грег Пери [4].

Литература

1. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.

2. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.

3. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.

4. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.

5. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Втора част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.

6. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

7. H.M.Deitel, P.J.Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.

8. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming and Problem Solving with C++, Jones and Bartlett Publ., 2nd edition, 1997.

9. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 1998.

10. Richard Wiener. An Introduction to Object-oriented programming and C++, Addison-Wesley, 1988.