Мрежови технологии – БФ
модул Програмиране


5-ви семестър
***
1
Приложна статистика
проф. Красимир Калинов
30
мат
2+3
Qt
ас. Ласко Ласков
60
прогр
4+5
HP-Unix
доц. Николай Гаджев
60
ОС
6+7
Разпределени бази данни
доц. Румен Радев
60
БД

6-ри семестър

1
Кодиране и защита на информацията
проф. Иван Ланджев
30
дмат
2+3
Програмиране с JAVA
доц. Евгений Кръстев
60
прогр
4
Изкуствен интелект
доц. Светла Бойчева
30
прогр
5+6
WEB програмиране Client-Server
проф. Тодор Стоилов
60
прогр
7
Семантичен WEB
ас. Сергей Върбанов
30


7-ти семестър

1
WEB програмиране с JAVA
доц. Евгений Кръстев
30
прогр
2
Разпределени системи
доц. Николай Гаджев
30
ОС
3+4
Програмиране с Pyton
Иво Вачков
60
прогр
5
Риск в информационните технологии
проф. Евгени Николов
30

6+7
Криптография
проф. Иван Ланджев
60
дмат

8-ти семестър

1+2
Програмиране на сигурен код
Иво Вачков
60
прогр
3
Електронна търговия
проф. Евгени Николов
30

4
Маркетинг в информационната индустрия
доц. Нели Манева
30

5
Социални и правни аспекти на информационните технологии
д-р Деница Топчийска
30

6
Мрежови мултимедийни приложения
гл. ас. Йоана Минкова
30

7
Софтуерни технологии
доц. Нели Манева
30