Мрежови технологии – БФ
модул Администриране


5-ви семестър
***
1
Приложна статистика
проф. Красимир Калинов
30
мат
2
Интелигентни мрежови устройства
доц. Емил Стоилов
30
мрежи
3
Отдалечен мрежов достъп
доц. Емил Стоилов
30
мрежи
4+5
HP-Unix
доц. Николай Гаджев
60
ОС
6+7
Разпределени бази данни
доц. Румен Радев
60
БД

6-ри семестър

1
Кодиране и защита на информацията
проф. Иван Ланджев
30
дмат
2
Откриване и отстраняване на грешки в мрежата
доц. Емил Стоилов
30
мрежи
3+4
Системно Интернет програмиране
доц. Васил Фурнаджиев
60
прогр
5
Маршрутизация
Георги Георгиев
30
мрежи
6+7
Мрежова сигурност
Иво Вачков
60
мрежи

7-ти семестър

1
Мобилни комуникации
доц. Юрий Велинов
30
мрежи
2
Разпределени системи
доц. Николай Гаджев
30
ОС
3
Управление на корпоративни мрежи
Георги Георгиев
30
мрежи
4
Проектиране на мрежи
доц. Емил Стоилов
30
мрежи
5
Риск в информационните технологии
проф. Евгени Николов
30

6+7
Криптография
проф. Иван Ланджев
60
дмат

8-ти семестър

1
Безжични мрежи
проф. Васил Фурнаджиев
30
мрежи
2
Електронна търговия
проф. Евгени Николов
30

3
Маркетинг в информационната индустрия
доц. Нели Манева
30

4
Социални и правни аспекти на информационните технологии
д-р Деница Топчийска
30

5
Мрежови мултимедийни приложения
гл. ас. Йоана Минкова
30

6+7
??